Parohie

Slide_home_5

Mitropolitul  locului

IPS Părinte Teofan a absolvit în 1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, iar în 1990 Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie. În iulie 1985 a fost tuns în monahism la Schitul Crasna, Mănăstirea Sinaia, din jud. Prahova. Pe 22 octombrie 2000 a fost întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; iar din iunie 2008 este Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Date biografice:

·   n. 19 octombrie 1959, loc. Corbi, jud. Argeş

Studii:

·    1966-1974: Şcoala generală de opt ani în comuna Corbi, judeţul Argeş;

·   1974-1979: Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova;

·   1980-1984: Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. A susținut teza de licență Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine.

·   1986-1990: Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme dans l’oevre du Saint Maxim le Confesseur.

 

Slujiri în Biserică:

 • 1981-1984: cântăreț la biserica Sfântul Andrei – Chitila din București;
 • decembrie 1984: închinoviat la Schitul Crasna – Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 14 iulie 1985: tuns în monahism la Schitul Crasna – Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 8 septembrie 1985: hirotonit ierodiacon de PS Vasile Târgovișteanul, Episcop Vicar Patriarhal;
 • 14 septembrie 1985: hirotonit ieromonah de PS Vasile Târgovișteanul, Episcop Vicar Patriarhal;
 • 1987-1990: duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, Franța;
 • Iulie 1990 – septembrie 1991: Secretar al Cabinetului Patriarhal;
 • 2 septembrie 1991: ales Episcop Vicar Patriarhal;
 • 14 septembrie 1991: hirotesit arhimandrit;
 • 15 septembrie 1991: hirotonit Episcop Vicar Patriarhal;
 • 1991-2000: a îndeplinit, pentru anumite intervale de timp, următoarele slujiri:
  • responsabil cu Relaţiile Externe Bisericeşti, coordonând, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, legăturile Patriarhiei Române cu alte Biserici şi organisme ecumenice internaţionale;
  • responsabil de legătura Patriarhiei Române cu comunităţile româneşti din jurul graniţelor şi din diaspora;
  • secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din 1994);
  • responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi preuniversitar, de predare a religiei în şcoală şi cu schimbul de burse cu străinătatea;
  • coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica şi Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de Presă şi Comunicaţii, Biroul de Asistenţă Socială, Biroul de asistenţă religioasă în unităţile bugetare şi Biroul de misiune, cultură şi tineret;
  • responsabil cu Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);
  • reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activităţii Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti (1997-2000);
  • coordonator al Biroului de Pelerinaj al Patriarhiei Române (1999-2000);
  • delegat pentru diferite activităţi misionare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor: slujbe arhiereşti, sfinţiri şi resfinţiri de biserici, coordonarea de întruniri preoţeşti la protopopiate etc.
  • membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997);
  • coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia” al Patriarhiei Române;
  • preşedinte al Asociaţiei „Diaconia”;
  • preşedinte al Aşezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada”;

 

 • 2 octombrie 2000: ales ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;
 • 22 octombrie 2000: întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;

 

 • În paralel cu exercitarea responsabilităţii propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, a împlinit, din încredinţarea Sfintei Patriarhii, următoarele sarcini:
  • preşedinte al Comisiei canonice, Juridice şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod;
  • preşedinte al Comisiei Speciale de Redactare a Proiectului pentru un nou Statut de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentelor de aplicare;
  • membru în Comisia mixtă Parteneriat social şi retrocedări, alcătuită din reprezentaţi ai Patriarhiei Române şi ai Guvernului României;
  • copreşedinte al Comisiei mixte de dialog dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Sârbă.
 • 22 februarie – 5 iulie 2001: Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada;
 • 1 noiembrie 2003 – 25 aprilie 2004: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
 • 1 februarie 2008 – 25 martie 2008: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Slatinei;
 • 4 martie 2008: ales ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 8 iunie 2008: întronizat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 23 aprilie 2009 – 29 iunie 2009: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Hușilor;
 • 4 noiembrie 2014 – 4 ianuarie 2015: Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
 • 1 octombrie 2011 – prezent: Lector suplinitor la Catedra de Teologie Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași;

 

Activitate publicistică:

 • Scrisori Pastorale:
  • Împreună cu Hristos în mileniul III, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2000;
  • Învierea lui Hristos – lumina şi sensul vieţii noastre, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2001;
  • Am găsit pe Mesia, Care se tâlcuieşte Hristos, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2001;
  • Învierea lui Hristos – învierea şi viaţa noastră, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2002;
  • Emanuel – cu noi este Dumnezeu, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2002;
  • Învierea lui Hristos – pacea lumii, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2003;
  • Naşterea Domnului, Unirea omului cu Dumnezeu, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2003;
  • Învierea lui Hristos – Lumina tuturor, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2004;
  • Familia creştină, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2004;
  • Învierea păcătoşilor, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2005;
  • Naşterea Domnului – mântuirea creaţiei, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2005;
  • Cu Hristos, prin suferinţă, spre Înviere, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2006;
  • Naşterea lui Hristos – renaşterea Europei unite, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2006;
  • Învierea lui Hristos – fundamentul existenţei umane, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2007;
  • Omul – pelerin spre Împărăţia Cerurilor, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2007;
  • Învierea lui Hristos – nădejdea lumii, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2008
  • Naşterea Domnului, Judecata cea iubitoare a lui Dumnezeu pentru lume, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2008,
  • De la moarte la viaţă prin Hristos, cel mort şi înviat, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2009,
  • Naşterea Domnului – Nădejdea lumii, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2009,
  • Sfintele Paşti – Trecerea omului de la întuneric la lumină, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2010
  • Hristos – liman în furtunile vieţii, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2010.
  • Sfintele Paşti – puterea învierii morţilor, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2011;
  • Copiii – bucurie şi frumuseţe în familie, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2011;
  • Hristos cel înviat – temelia unirii între Dumnezeu şi oameni, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2012;
  • Emanuel – Dumnezeu este cu noi, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2012;
  • Dumnezeiasca Liturghie – trăire a tainei Învierii, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2013;
  • Prin încercări către naşterea în Hristos, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2013;
  • Învierea lui Hristos – biruinţa vieţii asupra morţii, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2014;
  • A trăi în duhul Betleemului, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2014;
 • Studii:
  • Le mystère de la liberté dans l’homme déifié, selon saint Maxime le Confesseur,  în „Contacts – Revue Française de l’Orthodoxie” – XXXXII année, n° 149, 1990, pp. 4-15;
  • Tinerii, prioritate misionară a Bisericii, în volumul „Biserica în misiune – Patriarhia Română la ceas aniversar”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, pp. 413-424;
  • Sufletul Europei unite, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LIX, nr. 1-4, 2007, pp. 47-57;
  • Arhiereul – slujitor demn si conducator smerit in Biserica, în „Teologie și Viață”, nr. 5-8 (mai-august) 2011, pp. 5-14;
  • Das Leben in Christus, gelebt und bezeugt im Mönchtum der Moldau”, în Jürgen Henkel/Nikolaus Wyrwoll (Hg.): Askese versus Konsumgesellschaft. Aktualität und Spiritualität von Mönchtum und Ordensleben im 21.Jahrhundert, Scheiller-Verlag 2013, pp. 43-58; Viaţa în Hristos trăită şi mărturisită în şi prin monahismul moldav, în „Teologie și Viață”, nr. 5-8 (mai-august) 2013, pp. 5-21;
 • Articole:
  • Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist: 85 de ani de viaţă şi 50 de ani de arhierie în slujba misiunii şi unităţii Bisericii Ortodoxe Române, în volumul „Omagiu Jubiliar Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist la Aniversarea a 85 de ani de viaţă şi a 50 de ani de arhierie”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, pp. 3-4;
  • Părintele Arhiepiscop Bartolomeu, în volumul omagial „Logos. Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de ani”, ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, pp. 16-18;
  • Bisericile din Oltenia – izvoare de conştiinţă culturală, în „Mitropolia Olteniei”, anul LIV, nr. 1-4, 2002, pp. 3-4;
  • „Ale Tale dintru ale Tale” (Omagiu Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), „Mitropolia Olteniei”, anul LIV, nr. 1-4, 2002, pp. 5-6;
  • Vlădica Ioan şi Oltenia, în „Românii din Covasna şi Harghita”, Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003, pp. 186-187;
  • Părintele Mitropolit Nestor Vornicescu. Împlinirea unui an de la trecerea sa la cele veşnice, în „Mitropolia Olteniei”, an LIII (2001), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 145-148.
  • Hristos a înviat!, în „Cetatea creştină. Periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei”,  Nr. 1/2002;
  • Tânărul în Biserică şi societate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2/2002;
  • Mănăstirea – pregustare a veşniciei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3/2002;
  • Comoara de adevărata smerenie, în „Cetatea creştină”,  Nr. 4/2002;
  • Crucea – bunul nostru cel mai de preţ, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5/2002;
  • Părintele Sofian Omul lui Dumnezeu şi al oamenilor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6/2002;
  • Sfântul Andrei, Apostolul Românilor şi Sfântul Petru, Apostol al Cetăţii Romei. Câteva considerente asupra contextului în care a avut loc schimbul de vizite între Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7/2002;
  • Apel către Parlament şi societatea civilă, în broşura „Legiferarea Prostituţiei o Lege a fărădelegii”, ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002, pp. 2-3;
  • Părintele Galaction – episcopul monah, în „Biserica Ortodoxă”, ianuarie-iunie 2003, pp. 92-93;
  • Pelerini în Oltenia, în „Mitropolia Olteniei”, an. LV (2003), nr. 5-8 (mai-august), pp. 3-4;
  • „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LV, nr. 5-8, 2003, pp. 5-6;
  • Anul Domnului 2003, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1(9) /2003
  • Sentiment de gratitudine, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LV, nr. 9-12, 2003, pp. 108-109;
  • Pelerinaj apostolic la locurile sfinte din România. Vizita Preafericitului Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa (5-11 septembrie 2003), în „Vestitorul Ortodoxiei”, octombrie 2003;
  • Episcopia de Severin şi Strehaia, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3 (11) /2003;
  • Zece ani de învăţământ teologic universitar în Craiova, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5 (13) /2003;
  • Întâlnire care te pune pe gânduri, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (17) /2003;
  • Procesiunea de Sfântul Dumitru, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (18) /2003;
  • Părintele Dumitru Stăniloae şi preabuna lui soţie, Maria, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (19) /2003;
  • Dai sânge şi primeşti duh, „Raport Anual 2002” al Biroului de Asistenţă Socială din Arhiepiscopia Craiovei, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003;
  • Maica preoteasă la căpătâiul celui suferind, în „Asistenţa socială în parohie – manual pentru preotese”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003;
  • Parohia – element esenţial al pastoraţiei tinerilor, în „Tinerii şi Biserica în zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoţi în moderarea seminariilor de formare a tinerilor”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, pp. 3-6;
  • Pentru oameni, spre cele ale lui Dumnezeu în „Mitropolia Olteniei”, Anul LVI, nr. 1-4, 2004, pp. 20-24;
  • Familia Creştină  –  Salvarea omenirii, în „Ecce homo”, 2004;
  • Lecţia numită “Ştefan cel Mare şi Sfânt”,  în „Historica. Revistă de Cultură Istorică şi Pedagogică”, Anul IV, nr. 2 (7), Craiova, 2004;
  • Anul mântuirii 2004 de la Naşterea lui Hristos, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1 (21) /2004;
  • Anul 2003 – timp de bună lucrare misionară în ogorul Arhiepiscopiei Craiovei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (22) /2004;
  • Glasul Românului, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5 (25) /2004;
  • Creştinismul şi Europa, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6 (26) /2004;
  • Dorul de libertate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (29) /2004;
  • Educaţia pentru sănătate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (30) /2004;
  • Părintele episcop Gherasim la împlinirea a 90 de ani de viaţă, în „Mitropolia Olteniei”, an LVI (2004), nr. 9-12 (septembrie – decembrie), pp. 7-8;
  • Nevoia de asceză a lumii contemporane, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (31) /2004;
  • Creştinul în societate, în „Cetatea creştină”, Nr. 1 (33) /2005;
  • Viaţa creştină în Oltenia anului 2004, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (34) /2005;
  • Om al lui Dumnezeu în slujba oamenilor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3 (35) /2005;
  • Prezenţa Bisericii în actul filantropic, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6 (38) /2005;
  • Mitropolitul Antonie al Ardealului a plecat la Domnul, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7-8 (39-40) /2005;
  • Nevoia de viaţă creştină autentică, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (41) /2005;
  • Părintele Teofil – Avvă între Cruce şi Înviere, în „Schimbarea la Faţă”, septembrie 2005;
  • Părintele Teofil cel odihnitor de oameni, prefaţă la Arhim. Teofil Părăian, Din ospăţul credinţei, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2005, pp. 7-8;
  • Radio-ul creştin în Oltenia, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (42) /2005;
  • Nevoia de poezie, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (43) /2005;
  • 2006 – Anul Sfântului Nicodim de la Tismana, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1 (45) /2006;
  • Încă un an (2005) în crugul vremii, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (46) /2006;
  • Lecţia musulmană, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3(47)/2006
  • Sfântul Constantin cel mare şi mesajul său pentru creştinii de azi, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5(49)/2006
  • Arianismul zilelor noastre, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6(50)/2006
  • Pelerinaj la hramuri de mănăstire, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7-8(51-52)/2006
  • Sfântul Nicodim – Ocrotitorul Olteniei, 600 de ani de la naşterea în Ceruri, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9(53)/2006
  • Înapoi spre viitor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10(54)/2006
  • Douăzeci de ani de patriarhat, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11(55)/2006
  • Legea cultelor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1(57)/2007
  • Anul Domnului 2006, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2(58)/2007
  • 30 de ani de la marele cutremur, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3(59)/2007
  • Şapte ani de neuitare şi prinos, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5(61)/2007
  • Catedrala mitropolitană şi mitropolitul ei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6(62)/2007
  • Ai fost un om bun, Părinte! Smerite gânduri la plecarea Părintelui Patriarh, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LIX, nr. 9-12, 2007, pp. 20-21;
  • Preafericitul Daniel – noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în „Cetatea creştină”,  Nr. 9(65)/2007
  • Catedrala Sfântul Dumitru, simbol al Craiovei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10(66)/2007
  • Preotul, ctitor de Biserică în „Cetatea creştină”,  Nr. 11(67)/2007
  • Nebunia Crucii, în „Text și discurs religios”, nr. 1/2009, p. 15-17.
  • Pelerinaj la Athos. Întâlnire cu părintele Petroniu de la Schitul Prodromu, publicat în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 28 iunie 2010
  • Nevoia de formare duhovnicească continuă, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 19 iulie 2010
  • Școala „Mitropolitul Varlaam“, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 27 septembrie 2010
  • Textul religios mărturisit, în „Text și discurs religios”, nr. 3/2011, p. 15-16.
  • Anul 2011 – Nădejdi și îngrijorări, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 17 ianuarie 2011
  • Mitropolitul Bartolomeu. Curajul mărturisitor al unui arhiereu, revista „Tabor”, Nr. 1 (anul V), aprilie 2011 „In memoriam Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011)”;
  • „Pământul se sfărâmă pământul sare în bucăți, se clatină pământul“ (Isaia 24, 19), în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 12 martie 2011
  • Puterea Crucii – Puterea Jertfei, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 28 martie 2011
  • Adevăratul creștin este iubitor de vrăjmași, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 20 iunie 2011
  • Întru așteptarea hramului, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 3 octombrie 2011
  • Gânduri la început de post, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 27 februarie 2012
  • Rugăciunea – stare lăuntrică permanentă, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 26 martie 2012
  • Tăcerea ca discurs religios, în „Text și discurs religios”, nr. 4/2012, p. 15-16.
  • Nevoia de viață creștină autentică, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 13 aprilie 2013
  • Duminica Tuturor Sfinților și noi, cei de astăzi, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 29 iunie 2013
  • Omul lui Dumnezeu printre oameni, în volumul „Părintele Cleopa Ilie – luminător de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, Bucureşti, 2013
  • Puterea tămăduitoare a cuvîntului, în „Text și discurs religios”, nr. 5/2013, p. 13-14.
  • Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos, cuvânt rostit la slujba Te Deum-ului săvârşită în Catedrala patriarhală din Bucureşti cu ocazia împlinirii a şase ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, luni, 30 septembrie 2013, în Ziarul Lumina, marţi, 1 octombrie 2013;
  • Nicolae Noica – omul lui Dumnezeu şi al cetăţii, în volumul „Profesioniştii noştri 14. Nicolae Noica la 70 de ani”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014;
  • Arhiereul cu chip senin: vlădica Gherasim al Râmnicului, în „Ziarul Lumina – Ediţia de Moldova”, sâmbătă, 12 aprilie 2014;
  • Arhiepiscopul Calinic – Bătrânul cel tânăr, în „Calinic Arhiepiscopul, un ierarh de seamă, harnic şi cărturar”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Arges, 2014, pp. 26-31.
  • Părintele Patriarh Teoctist – şapte ani de la naşterea sa în Ceruri, în volumul Patriarhul Teoctist. In memoriam (2007-2014)”, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014.

 

Episcopul  locului 

Preasfințitul   Ignatie ,

Episcopul Hușilor

I. Date biografice

● S-a născut la data de 7 iulie 1976, din părinții Gheorghe și Ana Trif, în localitatea Bilbor, județul Harghita. La Botez a primit numele Ilie.

 

II. Formarea și experiența profesională

 • 1991-1992 – urmează primul an de studii liceale la Liceul „Mihai Eminescu” din Toplița, județul Harghita;
 • 1992-1997 – este elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan” din Alba Iulia;
 • 1997-2001 – studiază la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
 • 1998 – urmează un stagiu de cercetare bibliografică la Mănăstirea benedictină En Calcat (Franța);
 • 6 august 2001 – este hirotonit diacon, iar în data de 11 august 2001 este hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia;
 • 2003-2005 – urmează cursuri de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, susținând teza de disertație: Teologia persoanei în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae. O incursiune în teologia patristică și contemporană;
 • 2003-2008 – urmează studii doctorale la Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei și al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion), având în pregătire teza de doctorat cu tema: Contribuția teologilor români contemporani la dialogul teologic intercreștin;
 • 2003-2004 – urmează cursuri de limba greacă modernă la Facultatea de Filologie din Atena, Grecia;
 • 24 februarie 2008 – este tuns în monahism de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la Mănăstirea Sfânta Treime, Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia;
 • 19 aprilie 2008 – este hirotesit protosinghel de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia;
 • 15 martie 2011 – susține teza de doctorat la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian”, București, intitulată: Sfântul Grigorie Palama și doctrina despre energiile necreate, avându-l ca îndrumător științific pe diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza;
 • 19 mai 2011 – este hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la Mănăstirea Afteia, județul Alba;
 • 24 octombrie 2011 – este ales Arhiereu-vicar pentru Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu titlul de Mureșanul;
 • 11 decembrie 2011 – este hirotonit episcop în Catedrala Mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail și Rafail” din Paris, de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Sălajului și Maramureșului;
 • 2013 – urmează cursuri de perfecționare a limbii engleze la Center of English Studies, Dublin, Irlanda.
 • 5 octombrie 2017 – este ales Episcop titular al Episcopiei Huşilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • 22 octombrie 2017 – este întronizat în scaunul de Episcop al Huşilor;

 

III. Activitatea academică și de cercetare

 1.  Activități educaționale și culturale

Inițiator al unor proiecte sau lucrări colective de cercetare:

 • Paradoxul creștin și cartea tinereții, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, 392 p.

2. Activitatea științifică și publicistică

Lucrări în volum:

 1. Traduceri:
 • Adevărul și unitatea Bisericii, autor Christos Yannaras, Editura Sophia, București, 2009 (traducere după ediția greacă, Atena, 1997).
 1. Alte lucrări:
 • 9 studii și articole științifice în limba română și franceză;
 • 9 articole și omilii patristice traduse din limba greacă și franceză în limba română;
 • 21 eseuri teologice și culturale;
 • 4 recenzii teologice;
 • 5 traduceri de studii teologice la simpozioane internaționale;
 • a susținut 4 comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale teologice (engleză și română) și a participat la 13 conferințe duhovnicești în țară și în străinătate.

 

IV. Activități și responsabilități în domeniul academic și de cercetare

 • 1998-2003 – este redactor responsabil al revistei Credința străbună, a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia;
 • 2002-2003 – este asistent asociat pentru disciplina Formare duhovnicească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia;
 • 2004-2007 – este asistent universitar pentru disciplina Patrologie și literatură postpatristică la Facultatea de Teologice Ortodoxă din Alba Iulia;
 • 2009-2011 – este lector universitar titular pentru catedra de Patrologie și literatură patristică și Limba elină la Facultatea de Teologice Ortodoxă din Alba Iulia.